RÓD STADNICKICH 

  Edward
  Adam

 
 
  Rezydencja
  Goście
  Gospodarka
  Filantropia
  Właściciele
  Rody od a-z
  KONTAKT

 

STADNICCY
h. śreniawa bez krzyża

"Ród starożytny Szreniawitów Stadnickich do najprzedniejszych w Rzplitéj należał, tak dla wysokich urzędów przez siebie piastowanych i związków krwi z najpierwszemi w kraju rodzinami, jako też i dla znacznej fortuny, które mu magnackie zapewniła stanowisko.
Ród ten i po rozbiorze zachował swą dostojność i znaczenie, choć bardzo szeroko rozgałęziony, już tylko część dawnych majątków dziś posiada. Kilka jego linii ma sobie przyznany tytuł hrabiowski.

Najdawniejszem gniazdem i siedzibą Stadnickich, jak i wszystkich Szreniawitów, były brzegi rzeki Szreniawa w województwie krakowskim. Dobra Łyskowice, Niedźwiedź, Brus, Waganowice, w dolinie tej rzeki położone, odwiecznie były w posiadaniu Stadnickich, którzy nazwisko swe wzięli od dziedzicznej wsi Stadnik, leżącej po drugiej stronie Wisły, w dzisiejszym obwodzie bocheńskim, powiecie dobczyckim, parafii gdowskiej. Jak poświadcza Długosz, pieczętowali się Stadniccy zawsze herbem Szreniawa bez krzyża.."

(zachowano oryginalną pisownię)

Teodor Żychliński, Złota Księga Szlachty Polskiej, Poznań 1881 r., t.3.

Krystyna Kupnicka